Reo Cafe

Nā Vicky-Jean Stephens ēnei kaari āwhina.


Kia ora
Greeting to wish someone wellness

Tēnā koe/kourua/koutou.
Greeting to 1/2/3+ people

Ko (your name) ahau. Ko wai koe?
I am (your name). Who are you?

Nō (Place name) ahau. Nō hea koe?
I am from (place name). Where are you from?

Kei (place name) ahau e mahi ana? Kei hea koe e mahi ana?
I currently work at (place name). Where do you currently work?

He aha te kai/inu pai ki a koe?
What is your favourite food/drink?

He (favourite food) te kai/inu pai ki a ahau.
My favourite food/drink is…..

He aha tēnei / tēnā / tērā?
What is this object/ that (close to who you are speaking to) / that? (Object located away from us both) (Plural – remove the ‘t’ e.g tenei = enei)


He tamariki/mokopuna āu?
Do you have children/grandchildren?

Ae, toko (number of children/grandchildren) aku tamariki/mokopuna
Yes I have ….. children/grandchildren

Kahore, horekau.
No, nil

He (object name) tēnei / tēnā / tērā.
This/that is a …….

Homai koa te (object name)
Please pass me the (object name)

He pai ki te tutaki i a koe
It was nice to meet you!

Ka kite anō
I’ll see you again