Waiata Mai

Sing-a-long with Eli Smith

E Kiwi E

Tuini Ngāwai

E Kiwi e, roha ra
O parirau hei awhi mai
Te Hokowhitu-A-Tu toa
A Tumatauenga e, aue!
Taukuri ra, te aroha e.

Maringi noa nga roimata
E taea te pupuri ra
Te hokowhitu a tu toa
A Tumatauenga e, aue!
Taukuri ra, te aroha e.

Purea Nei

Henare Mahanga/Hirini Melbourne

Purea nei e te hau
Horoia e te ua
Whitiwhitia e te ra
Mahea ake nga poraruraru
Makere ana nga here.

E rere wairua, e rere
Ki nga ao o te rangi
Whitiwhitia e te ra
Mahea ake nga poraruraru
Makere ana nga here,
Makere ana nga here.

E Kiwi E

Rōpata Pāora

Ko Te Puu
Te More
Te Weu
Te Aka
Te Rea
Te Waonui
Te Kune
Te Whe
Te Kore
Te Po

Ki nga Tangata Maori nga Rangi raua Ko Papa
Ko tenei Te timatanga o te Ao
Ko tenei Te timatanga o te Ao

Ki kō, ki kō

Te Māreikura Hori Enoka

Ki kō, ki kō - tirohia!
Kei whea te taunga o te Tītīwaitori?

Parepare mai ra koe, e te Tīwaiwaka, i te paepae, o te tautara
E nono tītaka, tē tau, i te mouri,

Kataina mai rā
e te Kōkako, "Kōaka, kōaka!"

Kia whakataukī te manu Tūī,
Tuia, tuia, i te pūaotanga
Kia whakapurua
ki te remu o te Huia

Ka whakarongo ki te tangi
a te Kawekaweā,
kawea mai ra
i te tō-matomato-tanga
o te tōmairangi.

E rongo koe i te Pīpīwharauroa.
   "Kui, kui, whiti whiti ora!"

Kia whakapainga ki te Manu Tawhiorangi
ka puta, ka ora rā!

Maumahara

Noa Ahau nà Keri Kaa ngà kupu, nà Brannigan Kaa te rangi

I ngà wà o mua
ko au tò hoa pùmau
Tù mokemoke koe
Maumahara noa ahau.

Hàereere noa koe
me ò korowai
Hikirangi koe.
Maumahara noa ahau.

Ka kitea kòrua tahi tangi noa ahau
Kore koe e aro mai ki au Te ngau kino nei.

Rere noa ngà tau
Kua tipu koe
Wahine pùrotu
Maumahara noa ahau.

Hikirangi koe
Maumahara noa ahau
Wahine pùrotu
Maumahara noa ahau.

Takawirihanga

Kupu – Pīwai Tūhua, Music – Kimoro Taiepa

I waenganui pū harakeke ahau
Whakarongorongo ana ki ngā hau
Oho ana tōku wairua
Oho ana tōku wairua.
I ngā takawirihanga o te poi
E mireirei ana ka toko
Te whakaaro i ahu mai koe i hea
Te whakaaro i ahu mai koe i hea

Nā Io Matua Kore
Ka moe i a Whaea Rikoriko
Ka puta ko Ngā Ao
Ka puta ko Ngā Po
Ka puta ko Ranginui e tū iho nei
Ko Papatūānuku e takoto nei
Piri ana rāua ka puta
Ko Tāne Mahuta, ko Tāne Mahuta

  Nā Tāne Mahuta
Ka moe i a Pakoki
Ka puta ko harakeke
Ka puta ko harakeke
Nā Tāne Mahuta
ka moe i a Repo
Ka puta ko raupo
I a rāua tahi ka puta ko muka
Ko taura, ko here, ko awe
Ka tae mai ki a koe e poi

Ehara tō mana i te mana
I takea no nanahi
Engari tō mana
Nō tua whakarere
Nō tua whakarere

Ehara tō mana i te mana
I takea no nanahi
Engari tō mana
Nō tua whakarere
Nō tua whakarere
Ake, ake tonu atu.